Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt

Địa chỉ:

Phường Văn Quán - Hà Đông

Website:

https://truyenthongvanhoaviet.vn/

Hotline:

0986694638

Với đội ngũ nhân sự và các cộng tác viên dày dạn kinh nghiệm, Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt đang đầu tư xúc tiến nhiều dự án nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội, đang tư vấn, hướng dẫn và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong cả nước.

Lĩnh vực hoạt động chính:

* Nghiên cu và phát trin thc nghim khoa hc xã hi (Nghiên cu biên son sách lch s Đng b các cp; Nghiên cu biên son lch s truyn thng các cơ quan xây dng Đng, các đơn v s nghip; Phát trin d án truyn thông qung bá hình nh, thu hút kêu gđu tư cho các vùng, min).

* Các dch v liên quan đến in n, xut bn

* Bán l sách, báo, tp chí, tài liu… cho các cơ quan, đơn v trong c nước

* Nghiên cu th trường và thăm dò dư lun

Alternate Text