Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

Địa chỉ:

Phường Nghi Hương - Cửa Lò

Website:

vxut.edu.vn

Hotline:

0972939499

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, được thành lập ngày 06/08/2008 theo quyết định số: 1068/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là trường Đại học tư thục hướng tới mục tiêu là một trường Đại học đào tạo trong lĩnh vực công nghệ đa ngành. 

Với quan niệm kĩ năng và ngoại ngữ phải luôn được coi trọng đặc biệt trong quá trình đào tạo tại Trường và học tập là công việc phải được tiến hành liên tục không ngừng nghỉ trong cả cuộc đời. Sinh viên sau khi tốt nghiệp phải có khả năng thích nghi cao và làm việc được ngay với bất kì môi trường làm việc nào ở trong và ngoài nước. 

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân không phải là nơi đào tạo tinh hoa, nhân tài mà là nơi đào tạo cơ bản, đại chúng, đảm bảo tất cả các sinh viên sau khi tốt nghiệp đều phải có việc làm ưng ý, phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình. Trách nhiệm của nhà trường không chỉ ở quá trình đào tạo mà cho đến khi các em có việc làm. 

Alternate Text