Chi tiết tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO CÁC VỊ TRÍ DỰ KIẾN SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÔNG TY TNHH FINE FRUIT ASIA

Tin đăng ngày: 08/07/2024 - Xem: 9

Thông báo về việc tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài của Công  ty  TNHH FINE FRUIT ASIA

Quảng cáo
Alternate Text