Trang chủ Tin tức Ngoài tỉnh

Ngoài tỉnh

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH đầu tư Bảo Thạch tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH đầu tư Bảo Thạch tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sửdụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH Nông sản Hải Thuận tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sửdụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH Nông sản Hải Thuận tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo về việc Công ty tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Công ty TNHH Fukang Technology

Thông báo về việc Công ty tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Công ty TNHH Fukang Technology

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài của CÔNG TY TNHH XNK NÔNG SẢN HƯNG NGUYÊN

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài của CÔNG TY TNHH XNK NÔNG SẢN HƯNG NGUYÊN

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH WJDH Phượng Hoàng Việt Nam

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH WJDH Phượng Hoàng Việt Nam

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dung người lao động nước ngoài của Công ty Cổ phần English Edu Farm

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dung người lao động nước ngoài của Công ty Cổ phần English Edu Farm

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài của Công Ty CP Thực Phẩm AVC Bến Tre

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài của Công Ty CP Thực Phẩm AVC Bến Tre

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH XNK Quê Dừa

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH XNK Quê Dừa

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài của CÔNG TY TNHH MTV PHÚC LỘC THỌ VIỆT FRUITS

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài của CÔNG TY TNHH MTV PHÚC LỘC THỌ VIỆT FRUITS

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài của CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU TIẾNG ANH

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài của CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU TIẾNG ANH

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH English The Universe – Chi nhánh Bến Tre

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài của Công ty TNHH English The Universe – Chi nhánh Bến Tre

Thông báo về việc tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LINH ĐAN

Thông báo về việc tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LINH ĐAN

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dung người lao động nước ngoài tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dung người lao động nước ngoài của Nhà Thầu cung cấp, lắp đặt, vận hành thử và dịch vụ kỹ thuật thiết bị cơ điện thuộc Dự án Thuỷ điện Đăk Mi 1

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dung người lao động nước ngoài của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dung người lao động nước ngoài của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dung người lao động nước ngoài của Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng Thành Công

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dung người lao động nước ngoài của Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng Thành Công

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của Công ty TNHH Tỷ Thành

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của Công ty TNHH Tỷ Thành

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của Công ty TNHH Dệt Túi xách Family Việt Nam

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của Công ty TNHH Dệt Túi xách Family Việt Nam

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của Công Ty TNHH JSB INTERNATIONAL VINA

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của Công Ty TNHH JSB INTERNATIONAL VINA

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận của Công ty TNHH NPL GIÀY DÉP THÀNH VƯỢNG

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận của Công ty TNHH NPL GIÀY DÉP THÀNH VƯỢNG

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sửa dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sửa dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của công ty TNHH Gen Nex Apparel

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của công ty TNHH Gen Nex Apparel

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của công ty TNHH TNHH Sài Gòn EdTech

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của công ty TNHH TNHH Sài Gòn EdTech

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của Công ty Công ty TNHH MTV J Y Vina

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của Công ty Công ty TNHH MTV J Y Vina

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của Công ty TNHH Coronet Việt Nam

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Quảng Bình

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Quảng Bình

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Thiên nhiên Việt Nam

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Thiên nhiên Việt Nam

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre

Thông báo về việc phối hợp giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho Công ty Sinoma International Engineering Co.,Ltd

Thông báo phối hợp giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho Công ty Sinoma International Engineering Co.,Ltd tại tỉnh Hà Nam

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre của Công ty TNHH Gen Nex Apparel

Thông báo về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Nhà thầu: Công ty cổ phần Sông Lô Xanh tại tỉnh Lào Cai

Thông báo về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Nhà thầu: Công ty cổ phần Sông Lô Xanh tại tỉnh Lào Cai

Thông báo về việc giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho nhà thầu (thầu phụ) thuộc dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III

Thông báo về việc giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho nhà thầu (thầu phụ) thuộc dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh BÌnh Thuận

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh BÌnh Thuận

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Đăk Lăk

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Đăk Lăk

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre

Thông báo về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài tại tỉnh Cà Mau

Thông báo về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài tại tỉnh Cà Mau

Thông báo về việc phối hợp giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho nhà thầu thuộc dự án nhà máy Điện gió Bạc Liêu

Thông báo về việc phối hợp giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho nhà thầu thuộc dự án nhà máy Điện gió Bạc Liêu

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre

Thông báo về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài tại tỉnh Quảng Bình

Thông báo về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài tại tỉnh Quảng Bình

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài

Thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài

Thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre

Thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bến Tre

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dung người lao động nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dung người lao động nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Liên danh MCHDEC-CC1 thầu chính thực hiện gói thầu số 15 (EPC-QT1)

Thông báo về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Liên danh MCHDEC-CC1 thầu chính thực hiện gói thầu số 15 (EPC-QT1)

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO CÁC VỊ TRÍ DỰ KIẾN SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI BẾN TRE

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO CÁC VỊ TRÍ DỰ KIẾN SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI BẾN TRE

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

Công ty TNHH May Mặc Showa Bến Tre thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO CÁC VỊ TRÍ DỰ KIẾN SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI BẾN TRE

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO CÁC VỊ TRÍ DỰ KIẾN SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI BẾN TRE

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng chuyển thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài của Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh Bến Tre, Bình Thuận.

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài của Trung tâm DVVL tỉnh Bến Tre

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam

Thông báo về việc phối hợp giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho Công ty RISEN ENERGY (HONG KONG) CO., LIMITED

Thông báo về việc phối hợp giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho Công ty RISEN ENERGY (HONG KONG) CO., LIMITED

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

Tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC KQP THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÔNG NHÂN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC KQP THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÔNG NHÂN

Phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Liên danh MC-HDEC-CC1 thầu chính thực hiện gói thầu số 15 (EPC-QT1)

Phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Liên danh MC-HDEC-CC1 thầu chính thực hiện gói thầu số 15 (EPC-QT1) tỉnh Quảng Bình

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại Dự án Điện gió Bạc Liêu giai đoạn III

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại Dự án Điện gió Bạc Liêu giai đoạn III

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển lao động nước ngoài cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I tại tỉnh Quảng Bình

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển lao động nước ngoài cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I tại tỉnh Quảng Bình

Thông báo tuyển dụng Người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại Dự án Nhà máy điện gió Cư Né 2 CS 500MW tại tỉnh Đắk Lắk.

Thông báo tuyển dụng Người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại Dự án Nhà máy điện gió Cư Né 2 CS 500MW tại tỉnh Đắk Lắk.

Thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam theo đề nghị của nhà thầu thực hiện công việc thiết kế, mua sắm và xây dựng cho nhà máy điện gió 1A tỉnh Cà Mau

Thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam theo đề nghị của nhà thầu thực hiện công việc thiết kế, mua sắm và xây dựng cho nhà máy điện gió 1A tỉnh Cà Mau.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SDEED

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SDEED

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung chức danh tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc cho nhà thầu Công ty China Energy Engineering Group Anhui No.2Electric Power Construction Co.,LTD.

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung chức danh tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc cho nhà thầu Công ty China Energy Engineering Group Anhui No.2Electric Power Construction Co.,LTD.

Thông báo về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho nhà thầu thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn

Thông báo về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho nhà thầu thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn

CÔNG TY SINOHYDRO LIMITED TRUNG QUỐC THẦU THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THIẾT KẾ, MUA SẮM VÀ XÂY DỰNG CHO NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ 1A TẠI TỈNH CÀ MAU

CÔNG TY SINOHYDRO LIMITED TRUNG QUỐC THẦU THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THIẾT KẾ, MUA SẮM VÀ XÂY DỰNG CHO NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ 1A TẠI TỈNH CÀ MAU

CÔNG TY SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD

THÔNG BÁO TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC DỰ KIẾN TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP FUJIAN TỈNH PHÚ THỌ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP FUJIAN TỈNH PHÚ THỌ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỐI HỢP CUNG ỨNG, GIỚI THIỆU LAO ĐỘNG VIỆT NAM CHO NHÀ THẦU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT TRUNG LÊ THANH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỐI HỢP CUNG ỨNG, GIỚI THIỆU LAO ĐỘNG VIỆT NAM CHO NHÀ THẦU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT TRUNG LÊ THANH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH LUXSHARE - ICT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỐI HỢP CUNG ỨNG, GIỚI THIỆU LAO ĐỘNG VIỆT NAM CHO CÔNG TY TNHH HANYANG ELECTRONIC VIỆT NAM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỐI HỢP CUNG ỨNG, GIỚI THIỆU LAO ĐỘNG VIỆT NAM CHO CÔNG TY TNHH HANYANG ELECTRONIC VIỆT NAM

Công ty TNHH giáo dục Ánh Dương TV tại tỉnh Trà Vinh tuyển lao động

Công ty TNHH giáo dục Ánh Dương TV tại tỉnh Trà Vinh tuyển công nhân

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang)

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang)

Thông báo về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty TNHH giày da High Honors tại tỉnh Trà Vinh

Thông báo về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty TNHH giày da High Honors tại tỉnh Trà Vinh

Thông báo về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty Sinoma International Engineering Co.Ltd tại tỉnh Hà Nam

Thông báo về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty Sinoma International Engineering Co.Ltd tại tỉnh Hà Nam

Thông báo về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài tại tỉnh Cà Mau

Thông báo về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài tại tỉnh Cà Mau

Thông báo tuyển sinh của trường Cao đẳng Đường sắt

Thông báo tuyển sinh của trường Cao đẳng Đường sắt

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH SUNGWOO VINA

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH SUNGWOO VINA

Thông báo tuyển Kỹ thuật viên đi làm việc tại Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam

Thông báo tuyển Kỹ thuật viên đi làm việc tại Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam tại Hải Dương

Thông báo tuyển người lao động Việt Nam cho Công ty TNHH Kyocera Việt Nam tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.

Thông báo tuyển người lao động Việt Nam cho Công ty TNHH Kyocera Việt Nam tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại các KCN của tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại các KCN của tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo tuyển người lao động Việt Nam cho Công ty TNHH HanYang Electronic Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh

Thông báo tuyển người lao động Việt Nam cho Công ty TNHH HanYang Electronic Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh

Thông báo tuyển người lao động Việt Nam cho Công ty TNHH MTV Tôi yêu túi xách Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh

Thông báo tuyển người lao động Việt Nam cho Công ty TNHH MTV Tôi yêu túi xách Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH May Tinh Lợi

Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng phối hợp với Công ty TNHH May Tinh Lợi, địa chỉ tại KCN Nam Sách, thành phố Hải Dương thông báo tuyển công nhân may tháng 3/2023 như sau:

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Công ty Goertek Vina

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Công ty Goertek Vina

Thông báo về việc phối hợp cung ứng giới thiệu lao động Việt Nam cho Thầu chính TC gói thầu xây dựng cơ sở hạ tầng KCN sạch tỉnh Hưng Yên, Việt Nam thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN sạch tại tỉnh Hưng Yên

Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển lao động nước ngoài làm việc tại dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN sạch tại tỉnh Hưng Yên

Thông báo tuyển người lao động Việt Nam cho Công ty TNHH WooSung Global Vina tại tỉnh Trà Vinh

Thông báo tuyển người lao động Việt Nam cho Công ty TNHH WooSung Global Vina tại tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH KHKT NGÂN LONG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY TNHH KHKT NGÂN LONG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Tuyển lao động đi làm việc tại Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải

Tuyển lao động đi làm việc tại Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải

Thông báo về việc phối hợp tuyển dụng lao động đi học nghề và bố trí việc làm

Thông báo về việc phối hợp tuyển dụng lao động đi học nghề và bố trí việc làm

Thông báo về việc tuyển lao động cho nhà thầu vào làm việc tại tỉnh Lào Cai

Thông báo về việc tuyển lao động cho nhà thầu vào làm việc tại tỉnh Lào Cai

Thông báo về việc phối hợp cung ứng giới thiệu lao động Việt Nam cho công ty TNHH MTV Thương mại dừa An Phát

Thông báo về việc phối hợp cung ứng giới thiệu lao động Việt Nam cho công ty TNHH MTV Thương mại dừa An Phát

Thông báo về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho nhà thầu Công ty cổ phần Sông Lô Xanh.

Thông báo về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho nhà thầu Công ty cổ phần Sông Lô Xanh.

Tuyển lao động đi làm việc tại Tập đoàn TEXHONG

Tuyển lao động đi làm việc tại Tập đoàn TEXHONG

Tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH May Tinh Lợi

Tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH May Tinh Lợi

Tuyển công nhân làm việc tại Công ty TNHH HAIVINA

Tuyển công nhân làm việc tại Công ty TNHH HAIVINA

Tuyển dụng lao động chưa qua đào tạo đi học nghề làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Tuyển dụng lao động chưa qua đào tạo đi học nghề làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty TNHH YOU FOONG tại Tỉnh Trà Vinh

Phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty TNHH YOU FOONG tại Tỉnh Trà Vinh

Phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho công ty TNHH MTV Tôi yêu túi xách Việt Nam

Phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho công ty TNHH MTV Tôi yêu túi xách Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SR-TECH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SR-TECH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

TTDVVL CAO BẰNG PHỐI HỢP VỚI TTDVVL TRÀ VINH THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG CHO CÔNG TY TNHH GIÀY DA SAN SAN

TTDVVL CAO BẰNG PHỐI HỢP VỚI TTDVVL TRÀ VINH THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG CHO CÔNG TY TNHH GIÀY DA SAN SAN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG HÀ BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG HÀ BẮC

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÁ SẺ CÔNG TRÌNH CƯỜNG HẰNG TUYỂN LAO ĐỘNG

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÁ SẺ CÔNG TRÌNH CƯỜNG HẰNG TUYỂN LAO ĐỘNG

Chi nhánh kinh doanh BITI'S Miền Bắc thông báo tuyển dụng nhân viên khu vực Hà Nội

Chi nhánh kinh doanh BITI'S Miền BắctThông báo tuyển dụng nhân viên khu vực Hà Nội

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Regina Miracle International Hưng Yên

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Regina Miracle International Hưng Yên

Phối hợp, cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty China Habour Engineering Company Limited

Phối hợp, cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty China Habour Engineering Company Limited

Công ty Colgate Pamolive thông báo tuyển nhân viên

Công ty Colgate Pamolive thông báo tuyển nhân viên

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHƯ SAU:

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHƯ SAU:

Thông báo tuyển dụng của Công ty CP thực phẩm Famisea

Thông báo tuyển dụng của Công ty CP thực phẩm Famisea

CÔNG TY KJ TECH SERVICES

CÔNG TY CỔ PHẦN KJ TECH SERVICES THÔNG BÁO TUYỂN 500 CÔNG NHÂN

Thông báo tuyển dụng nhân sự

Thông báo tuyển dụng nhân sự

Tuyển công nhân làm việc tại Công ty TNHH K+K Fashion

Tuyển công nhân làm việc tại Công ty TNHH K+K Fashion

Tuyển công nhân làm việc tại Công ty Canon Việt Nam

Tuyển công nhân làm việc tại Công ty Canon Việt Nam

Tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam

Tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam

Tuyển dụng của Công ty tại Vĩnh Phúc

Tuyển dụng của Công ty tại Vĩnh Phúc

Phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho nhà thầu Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại Phú Thọ

Phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho nhà thầu Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại Phú Thọ

Phối hợp, cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Tập đoàn Sumitomo Corporation Nhật Bản

Phối hợp, cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Tập đoàn Sumitomo Corporation Nhật Bản

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology Bắc Giang

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology Bắc Giang

Công ty Cổ Phần 26 - Tổng cục hậu cần - Bộ quốc phòng tuyển dụng lao động phổ thông như sau:

Công ty Cổ Phần 26 - Tổng cục hậu cần - Bộ quốc phòng tuyển dụng lao động phổ thông như sau:

Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH Cơ khí An Việt như sau:

Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH Cơ khí An Việt như sau:

Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng thông báo tuyển công nhân làm việc tại Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao Bằng thông báo tuyển công nhân làm việc tại Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology.

Alternate Text