Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu trung tâm

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH CAO BẰNG

 1. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

* Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng được thành lập năm 1992 và đã qua nhiều lần đổi tên:

– Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số: 310 UB/QĐ-TC ngày 26/10/1992 của UBND tỉnh Cao Bằng.

– Trung tâm xúc tiến việc làm tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số: 140 UB/QĐ-TC ngày 14/5/1993 của UBND tỉnh Cao Bằng.

– Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số: 1449 UB/QĐ-TC ngày 27/11/1997 của UBND tỉnh Cao Bằng.

– Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số: 758/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của UBND tỉnh Cao Bằng.

– Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số: 1706/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

* Trung tâm Dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn.

2. NHIỆM VỤ

Hoạt động tư vấn, gồm:

a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyến; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;

d) Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

  • Giới thiệu việc làm cho người lao động.

Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm:

a) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

Phân tích và dự báo thị trường lao động.

Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Trung tâm dịch vụ việc làm còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Lao Động – TB&XH và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

3. BỘ MÁY TỔ CHỨC

– Lãnh đạo Trung tâm:  01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc

– Các phòng chuyên môn giúp việc:

+ Phòng Hành chính và đào tạo nghề

+ Phòng Thông tin thị trường lao động – Tư vấn giới thiệu việc làm

+ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

Hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua 5 lần đổi tên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chấp hành, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, từng bước khẳng định được vai trò, uy tín là Trung tâm của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên lĩnh vực việc làm, thông tin thị trường lao động, dạy nghề, bảo hiểm thất nghiệp. Trung tâm đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.

4. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Trụ sở chính: Số nhà 086, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 02063.852.582 – Fax: 02063.852.582.          Email: Gioithieuvieclam@caobang.gov.vn.

Văn phòng đại diện Miền Đông:  Xóm Pác Cam, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 02063.820.478.

Văn phòng đại diện Miền Tây: Khu 8, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 02066.276.776.


Alternate Text