Chi tiết tin tức

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHTN THÁNG 11 NĂM 2023

Tin đăng ngày: 04/12/2023 - Xem: 373

Tình hình thực hiện BHTN tháng 11 năm 2023

Trong tháng 11/2023, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 254 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

 

TT

Nội   dung

Số   lượng

Lũy kế

1

Số   người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

254

2752

Trong   đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

206

2096

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng   TCTN (người)

02

38

 

 

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng 

235

2612

Nam

< = 24 tuổi

13

150

25 - 40 tuổi

76

837

> 40 tuổi

10

147

 

Nữ

< = 24 tuổi

27

235

25 - 40 tuổi

100

1072

> 40 tuổi 

09

171

4

Số   người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

18

5

Số người chuyển   nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển   đi 

01

09

Chuyển   đến

02

12

6

Số   người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

07

7

Số   người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

01

8

Số người chấm   dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

223

2372

Trong   đó: Hết thời gian hưởng

220

2264

Trong   đó: Có việc làm

03

59

Trong   đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong   đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

49

9

Số   người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

254

2752

Trong   đó: số người được giới thiệu việc   làm(người) 

13

141

10

Số người có   quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

0

Trong   đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 

0

0

11

Số   người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

0

12

Số tiền chi trợ   cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (đồng)

Tổng

2.944.777.993

36.652.906.783

Số tiền chi trợ   cấp thất nghiệp 

2.944.777.993

36.652.906.783

03 tháng

Số   quyết định

163

1637

 

Số   tiền chi TCTN

1.518.639.558

15.208.051.536

04 tháng – 06   tháng

Số   quyết định

48

612

Số   tiền chi TCTN

700.760.395

9.348.569.955

07 tháng – 12   tháng

Số   quyết định

24

363

Số   tiền chi TCTN

725.378.040

12.096.285.292

Số tiền chi hỗ   trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối   với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

Số tiền chi đối   với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được 

hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN   bình quân (đồng)

3.145.343

 

14

Số người lao   động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

01

15

Số tháng hưởng   TCTN bình quân (tháng)

3,96

 

 Quảng cáo
Alternate Text