Chi tiết ứng viên

Triệu Phụ Chán

Hố sơ xin việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 15/04/2024

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Triệu Phụ Chán

- Ngày sinh: 20/12/2001

- Số CMTND: 004201002056

- Địa chỉ: Tổ 4 tt tĩnh túc nghệ bình Cao Bằng

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Học vấn và bằng cấp: 12/12

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text