Chi tiết ứng viên

Nông Văn Hồng

Người tìm việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 06/11/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nông Văn Hồng

- Ngày sinh: 25/05/2002

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Khuổi Mỵ

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 5/12

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Mức lương mong muốn: 7-10 triệu

Quảng cáo
Alternate Text