Chi tiết ứng viên

Nông Thị Xua

Người tìm việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 06/11/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nông Thị Xua

- Ngày sinh: 24/04/2007

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Khuổi Mỵ

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 5/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Mức lương mong muốn: 7-10 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

Quảng cáo
Alternate Text