Chi tiết ứng viên

Triệu Mùi Liu

Người tìm việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 06/11/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Triệu Mùi Liu

- Ngày sinh: 12/04/2003

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Khuổi Mỵ

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 5/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Mức lương mong muốn: 5-7 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Theo ca

Quảng cáo
Alternate Text