Chi tiết ứng viên

Hoàng Thị Xía

Người tìm việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 06/11/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Hoàng Thị Xía

- Ngày sinh: 29/09/2001

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Xà Pèng

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 5/12

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Vốn đầu tư nước ngoài

Quảng cáo
Alternate Text