Chi tiết ứng viên

Hoàng Đức Mạnh

hồ sơ cá nhân

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 31/10/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Hoàng Đức Mạnh

- Ngày sinh: 18/12/1996

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Đồng Tâm

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cao đẳng nghề/ Cao đẳng chuyên nghiệp

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text