Chi tiết ứng viên

Nguyễn Lê Dịu

hồ sơ cá nhân

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 31/10/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Lê Dịu

- Ngày sinh: 18/12/1995

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Canh Tân - Thạch An

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text