Chi tiết ứng viên

Triệu Tòn Xiết

Thông tin người tìm việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 31/10/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Triệu Tòn Xiết

- Ngày sinh: 08/08/2003

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Huy Giáp - Bảo Lạc

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 9/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text