Chi tiết ứng viên

Lã Thị Ngoan

hồ sơ

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 31/10/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Lã Thị Ngoan

- Ngày sinh: 15/06/1994

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Phong Nặm - Trùng Khánh

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cao đẳng nghề/ Cao đẳng chuyên nghiệp

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text