Chi tiết ứng viên

La Thị Kia

Người tìm việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 06/10/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: La Thị Kia

- Ngày sinh: 03/03/2000

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Cao Lù

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 5/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text