Chi tiết ứng viên

Hoàng Văn Bún

Người tìm việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 02/10/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Hoàng Văn Bún

- Ngày sinh: 01/01/1964

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thái Cường

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 10/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Mức lương mong muốn: 3-5 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Thỏa thuận

- Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Vốn đầu tư nước ngoài

Quảng cáo
Alternate Text