Chi tiết ứng viên

Hoàng Hữu Huy

Người tìm việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 02/10/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Hoàng Hữu Huy

- Ngày sinh: 01/01/1998

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Cao Chương

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Mức lương mong muốn: 5-7 triệu

- Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Vốn đầu tư nước ngoài

Quảng cáo
Alternate Text