Chi tiết ứng viên

Hoàng Thị Bích Thùy

Người tìm việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 02/10/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Hoàng Thị Bích Thùy

- Ngày sinh: 01/01/1984

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Tổ 01

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Chứng chỉ/Chứng nhận học nghề (dưới 3 tháng)

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Mức lương mong muốn: 5-7 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính

- Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Vốn đầu tư nước ngoài

Quảng cáo
Alternate Text