Chi tiết ứng viên

Sùng Thị Huyền

Người tìm việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 25/09/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Sùng Thị Huyền

- Ngày sinh: 07/11/2000

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Nặm Kim

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 5/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text