Chi tiết ứng viên

Hoàng Mùi Chuổng

Người tìm việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 21/09/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Hoàng Mùi Chuổng

- Ngày sinh: 23/11/2001

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Nặm Kim

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text