Chi tiết ứng viên

Vừ Thị Vàng

Người tìm việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 19/09/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Vừ Thị Vàng

- Ngày sinh: 02/01/2004

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Khuổi Ngọa

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 5/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text