Chi tiết ứng viên

Bế Lục Hà

Người tìm việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 19/09/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Bế Lục Hà

- Ngày sinh: 06/04/1983

- Giới tính: Nữ

- Số CMTND: 004083006573

- Địa chỉ: Vĩnh Quang

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Bằng nghề dài hạn/Trung cấp nghề/ Trung cấp chuyên nghiệp

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text