Chi tiết ứng viên

Đàm Duy Khánh

Người tìm việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 19/09/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Đàm Duy Khánh

- Ngày sinh: 20/12/1989

- Giới tính: Nam

- Số CMTND: 004089003998

- Địa chỉ: Vĩnh Quang

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 9/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text