Chi tiết ứng viên

Nông Thủy Tiên

Người tìm việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 11/09/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nông Thủy Tiên

- Ngày sinh: 15/06/2004

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thôn Ga

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Chứng chỉ/Chứng nhận học nghề (dưới 3 tháng)

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text