Chi tiết ứng viên

Hoàng Văn Duy

Quản Lý Đất Đai

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 03/11/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Hoàng Văn Duy

- Ngày sinh: 12/02/1992

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Sam Luồng

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chuyên môn mong muốn: Quản Lý Đất Đai

Quảng cáo
Alternate Text