Chi tiết ứng viên

HoàngViệtCương

Hồ sơ Xin Việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 30/08/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: HoàngViệtCương

- Ngày sinh: 26/08/1996

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Xóm 3, Vĩnh Quang, Tp Cao Bằng, Cao Bằng

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học

- Trình độ tin học: Tin văn phòng

- Ngành nghề đào tạo: Xây dựng

- Học vấn và bằng cấp: Bằng Đại học

Kỹ năng

- Mô tả kỹ năng: Kỹ năng tin học văn phòng, photoshop.

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

- Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính

- Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Liên doanh với nước ngoài

Quảng cáo
Alternate Text