Chi tiết ứng viên

Lê đưac thắng

Nhân viên

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 05/06/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Lê đưac thắng

- Ngày sinh: 23/03/1995

- Giới tính: Nam

- Số CMTND: 085061994

- Địa chỉ: Xóm nà mè thị trấn nước hai

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Bằng nghề dài hạn/Trung cấp nghề/ Trung cấp chuyên nghiệp

- Trình độ tin học: Tin căn bản

- Ngành nghề đào tạo: Công nghiệp chế biến, chế tạo

- Kinh nghiệm làm việc: Trên 2 - 5 năm

- Học vấn và bằng cấp: Bằng trung cấp khoa cơ khí chế tạo . Ngành cắt gọt kịm loại của trường cao đẳng công nghiệp việt đức

Kỹ năng

- Mô tả kỹ năng: Chịu khó , ham học hỏi , hoà đồng , năng động nhiệt tình trong công việc

Quá trình làm việc

- Mô tả quá trình làm việc:

Từng làm tại công ty lilama 451 : vị trí công nhân lắp đặt t( 1 năm ) 

Cty cổ phần gang thép cao bằng : vị trí công nhân gia công chế tạo ( 3 năm ) 

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Ngày có thể bắt đầu làm việc: 10/06/2022

- Chuyên môn mong muốn: Cơ khí chưes tạo

- Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

- Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Liên doanh với nước ngoài

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

- Có thể thay đổi nơi làm việc: Có

Quảng cáo
Alternate Text