Chi tiết ứng viên

Nông Phương Thảo

Công việc ổn định

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 09/02/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nông Phương Thảo

- Ngày sinh: 29/06/1996

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Lê lai- thạch an- cao bằng

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học

- Ngành nghề đào tạo: Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

- Học vấn và bằng cấp: Cn quản lý nhà nước

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Mức lương mong muốn: 5-7 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính

Quảng cáo
Alternate Text