Chi tiết ứng viên

Đặng Thị Tú

Hồ sơ mới nhất 26/01/2022

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 25/01/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Đặng Thị Tú

- Ngày sinh: 04/05/1988

- Giới tính: Nữ

- Số CMTND: 164502635

- Địa chỉ: Hà Nội

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Chứng chỉ/Chứng nhận học nghề (dưới 3 tháng)

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A

- Trình độ tin học: Tin văn phòng

- Kinh nghiệm làm việc: Từ 1 năm đến 2 năm

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text