Chi tiết ứng viên

TôMộcTranh

Xin việc kế toán

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 25/01/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: TôMộcTranh

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text