Chi tiết ứng viên

Người tìm việc

Hồ sơ xin việc của TrangTT

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 25/01/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Người tìm việc

- Ngày sinh: 19/10/1993

- Địa chỉ: 123

Trình độ học vấn

- Ngành nghề đào tạo: Khai khoáng

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Trưởng nhóm/giám sát

Quảng cáo
Alternate Text