Chi tiết ứng viên

NGUYỄN VĂN D

Nhân viên kế toán

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 11/01/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN D

- Ngày sinh: 01/01/1990

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: dddddd456

Trình độ học vấn

- Học vấn và bằng cấp: Cử nhân kế toán

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

Quảng cáo
Alternate Text