Chi tiết ứng viên

nguyễn thị b

Nhân viên kinh doanh

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 11/01/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: nguyễn thị b

- Ngày sinh: 01/01/1990

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: aaaaaa1234

Trình độ học vấn

- Học vấn và bằng cấp: Cử nhân công nghệ thông tin

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

Quảng cáo
Alternate Text