Chi tiết ứng viên

NGUYỄN THỊ A

Nhân viên kinh doanh

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 10/01/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ A

- Ngày sinh: 01/01/1980

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: aaaaaa45

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Kinh nghiệm làm việc: Trên 2 - 5 năm

- Học vấn và bằng cấp: Cử nhân cntt

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Mức lương mong muốn: 10-15 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

Quảng cáo
Alternate Text