Chi tiết ứng viên

NGUYỄN VĂN A

Nhân viên kinh doanh

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 09/01/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN A

- Ngày sinh: 01/01/1999

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: 11111A

Trình độ học vấn

- Kinh nghiệm làm việc: Từ 1 năm đến 2 năm

- Học vấn và bằng cấp: Cử nhân Cntt

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Mức lương mong muốn: 10-15 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

- Có thể thay đổi nơi làm việc: Có

Quảng cáo
Alternate Text