Chi tiết ứng viên

Lưu Văn Dũng

Nhân viên kế toán

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 09/01/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Lưu Văn Dũng

- Ngày sinh: 06/08/1999

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: 67 aaa

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C

- Trình độ tin học: Tin học B

- Học vấn và bằng cấp: Cử nhân kế toán

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text