Chi tiết ứng viên

NGUYỄN THỊ TRANG

Nhân viên kinh doanh

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 09/01/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRANG

- Ngày sinh: 03/10/1993

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: 111111

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C

- Trình độ tin học: Tin văn phòng

- Kinh nghiệm làm việc: Từ 1 năm đến 2 năm

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text