Chi tiết ứng viên

MinhNguyễnVăn

XIn việc kế toán

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 07/01/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: MinhNguyễnVăn

- Ngày sinh: 01/05/1990

- Địa chỉ: Xóm 4

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Mức lương mong muốn: 7-10 triệu

Quảng cáo
Alternate Text