Chi tiết ứng viên

Hoàng Phương

Hồ sơ xin việc - Nhân viên kinh doanh

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 07/01/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Hoàng Phương

- Ngày sinh: 19/10/1993

- Địa chỉ: Hà Nội

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text