Chi tiết ứng viên

VănMinhNguyễn

Xin việc Kế toán

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 06/01/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: VănMinhNguyễn

- Ngày sinh: 01/01/1990

- Địa chỉ: Khu 3

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Tiến sĩ

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C

- Trình độ tin học: Tin học C

- Kinh nghiệm làm việc: Trên 5 năm

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Mức lương mong muốn: 15-20 triệu

Quảng cáo
Alternate Text