Chi tiết ứng viên

Chu Thị Hoài

Hồ sơ Hoài xin việc 001

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 06/01/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Chu Thị Hoài

- Ngày sinh: 26/12/2021

- Địa chỉ: Hà Nội

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text