Chi tiết ứng viên

Minh Trang

Hồ sơ xin việc 001

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 05/01/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Minh Trang

- Ngày sinh: 19/10/1993

- Giới tính: Khác

- Địa chỉ: Chi tiết 001

Trình độ học vấn

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Chứng chỉ/Chứng nhận học nghề (dưới 3 tháng)

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text