Chi tiết ứng viên

Trần Mai Anh

Buca Hồ sơ xin việc 001

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 30/12/2021

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Trần Mai Anh

- Ngày sinh: 28/11/2021

- Địa chỉ: 4

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text