Chi tiết ứng viên

QuanLe

Hồ sơ xin việc 2

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 26/12/2021

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: QuanLe

- Ngày sinh: 22/02/1997

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Số 7

Trình độ học vấn

- Ngành nghề đào tạo: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Mức lương mong muốn: 7-10 triệu

Quảng cáo
Alternate Text