Chi tiết ứng viên

LâmVũ

Lâm Hải Vũ

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 26/12/2021

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: LâmVũ

- Ngày sinh: 24/12/1993

- Địa chỉ: bbnbn

Trình độ học vấn

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A

- Trình độ tin học: Tin căn bản

- Ngành nghề đào tạo: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Trưởng phòng

- Ngày có thể bắt đầu làm việc: 30/12/2021

- Mức lương mong muốn: 7-10 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính

- Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Liên doanh với nước ngoài

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

- Có thể thay đổi nơi làm việc: Có

Quảng cáo
Alternate Text