Chi tiết ứng viên

Trang Tom

Hồ sơ xin việc 001

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 02/11/2021

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Trang Tom

- Địa chỉ: Phường Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text