Chi tiết ứng viên

TrangTrần

Hồ sơ ứng tuyển 001

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 07/10/2021

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: TrangTrần

- Ngày sinh: 19/10/1993

- Địa chỉ: 123

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text