Chi tiết ứng viên

Mai Trang

Trần Thị Trang xin việc ngày 02/11/2020

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 02/11/2020

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Mai Trang

- Ngày sinh: 19/10/1993

- Địa chỉ: 123

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text