Chi tiết ứng viên

TRAN VAN NAM

ỨNG TUYỂN VIỆC LÀM

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 08/10/2020

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: TRAN VAN NAM

Trình độ học vấn

- Ngành nghề đào tạo: Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Kỹ năng

- Mô tả kỹ năng: NGOẠI NGỮ-TIẾNG ANH

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Mức lương mong muốn: 10-15 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính

Quảng cáo
Alternate Text